Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Over de stichting

De Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU) is een privaatrechtelijk noodhulpbureau. De stichting werkt samen met de lokale overheid, geldgevende fondsen en instellingen.
Het bestuur van de stichting is gevormd door personen die vanwege hun werkzaamheden bij kerkelijke of maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de doelgroep. De bestuursleden hebben ieder een achterban maar hebben zitting op persoonlijk titel zonder last of ruggespraak. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Voorzitter de heer P. Timmer
Secretaris mevrouw J.P.M. Okhuijsen
Penningmeester de heer M. Joosse
Lid mevrouw I. de Ruiter-van Zelst
Lid mevrouw C. Stienstra

De Stichting Urgente Noden Uithoorn is in juni 2009 opgericht door personen die via hun (vrijwilligers)werk geconfronteerd werden met mensen die in urgente nood zaten en op dat moment geen financiële ondersteuning konden krijgen via voorliggende voorzieningen. Een organisatie die, zowel in de eigen achterban als wereldwijd mensen helpt, ontving eind 2007 binnen korte tijd drie financiële hulpvragen voor inwoners van Uithoorn. Drie situaties buiten de eigen achterban, gesignaleerd door professionele hulpverlening en eigen organisatie, waar de nood urgent was en die bekend waren bij de Sociale Dienst maar waar de officiële instanties conform de regels niet konden helpen. Onder het motto: "helpen waar geen helper is" werd er geholpen en dit werd gemeld aan de wethouder van Sociale Zaken. Dit signaal werd serieus opgepakt. In 2008 volgde overleg tussen politici en afgevaardigden van Diaconie, Charitas en St. Sinterklaasactie. Kort daarop kwam eenzelfde signaal binnen van een mantelzorgmakelaar. De voorbereidingsgroep werd verder uitgebreid met leden afkomstig van het bezoekwerk van de Zonnebloem en de vrouwenopvang. Zes leden, afkomstig uit verschillende organisaties, met één gemeenschappelijk doel. Mede dankzij de ondersteuning (met raad en daad) van de Gemeente Uithoorn lukte het om in 2009 te starten.