Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Werkwijze

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, die al actief zijn (of waren) op dit terrein, hetzij beroepsmatig of via hun vrijwilligerswerk. Zij voeren hun taak uit naast andere werkzaamheden zoals een (fulltime) baan en/of ander vrijwilligerswerk. Omdat een aanvraag snel behandeld moet worden en vrije vergadermomenten zeldzaam zijn gaat veel overleg via email.

De aanvragen worden vaak vooraf telefonisch gemeld. De Stichting beschikt over een mobiele telefoon die één van de bestuurleden bij zich heeft. Daarnaast is SUNU per email bereikbaar, via de website. De uiteindelijke aanvraag wordt door de hulpverlener per post of per email aan het secretariaat gestuurd. Bij toerbeurt treedt één van de bestuursleden op als case manager, doet nader onderzoek en rapporteert zijn bevindingen aan de andere bestuursleden. Hierop neemt het bestuur een besluit.

Regelmatig (minstens 1x per kwartaal) worden in een vergadering de aanvragen geëvalueerd, ingegaan op ontwikkelingen en indien nodig het toekenningbeleid bijgesteld. Het bestuur onderhoudt contact met onze aanvragers en ambtenaren van de gemeente Uithoorn. Doordat veel bestuursleden actief zijn bij andere plaatselijke (vrijwilligers) organisaties die actief zijn bij de ondersteuning van personen, worden mogelijkheden tot hulpverlening versterkt.

De stichting is aangesloten bij de Stichting Samenwerking Urgente Noden, het landelijk overleg orgaan van Noodfondsen. Hierdoor kunnen we gebruik maken van kennis en ervaring van andere noodfondsen (die soms heel veel aanvragen behandelen en lang bestaan). Eén van de bestuursleden woont deze vergaderingen bij en rapporteert hierover.