Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Verantwoording

In 2018 zijn door erkende hulpverleners 10 aanvragen ingediend, een lager aantal dan voorgaande jaren. Hiervan zijn 5 aanvragen toegekend en financieel ondersteund. Twee aanvragen zijn doorverwezen naar andere organisaties die deze kosten op zich namen. Drie aanvragen waren onvoldoende onderbouwd als urgente nood. In 2018 werd €2425,78 uitbetaald aan financiŽle ondersteuning, van 1 aanvraag komt de factuur ŗ €1500,- ten laste van boekjaar 2019.

Voor 2018 was de verdeling van €2425,78 als volgt:

Levensmiddelen 5%   Huur, huisvesting 41%
Nutsbedrijven 10%   Primaire huisinrichting 44%
 

Klik hier voor een samenvatting van de financiŽle verantwoording.