Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Financiering

Het werk van de SUNU wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Uithoorn, landelijke- en gemeentelijke fondsen en bijdragen van plaatselijke kerkgenootschappen in het kader van hun armoedebeleid.

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL69 RABO 0150434561 t.n.v. Stichting Urgente Noden Uithoorn.

Per 1 januari 2010 heeft de belastingdienst SUNU aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan SUNU onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten. Hierdoor kunt u deze giften van de inkomsten- en vennootsschapsbelasting aftrekken.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 34343020. Het fiscaalnummer van de stichting is 820867184.

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, krijgt alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Door de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden, komen uw giften (vrijwel) geheel ten goede aan onze medemensen.