Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Verantwoording - Samenvatting uitgaven

Samenvatting uitgaven (in euro's)
Vermogen 31-dec-2018 31-dec-2017
Betaalrekening 1504.34.561 €944,68 €383,15
Spaarrekening €62.112,17 €62.099,85
€63.056,85€62.483,00
Inkomsten
Giften €3173,00
Rente €12,32
€3.185,22
Uitgaven
Uitkering voor urgente noden*) €-2.425,78
Bedrijfsvoering €-185,69
€2.611,47
*) daarnaast komt 1 hulpvraag €1500.- ten laste van 2019

Inkomsten: Dit jaar hebben we giften ontvangen van onze vaste donateur de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en van de Bloeiende ledenbank van de Rabobank. Daarnaast kregen we dit jaar een grote donatie van Stichting Hospice Wallon.

Uitgave bedrijfsvoering: hieronder wordt verstaan:

  • Bankkosten (2018: €120,32)
  • Bereikbaarheid w.o. website, telefoon (2018: €53,65)
  • Kosten voor huur (vergaderruimte), declaraties bestuursleden, secretariaat, boekhouding, eventuele inhuur beroepskrachten, attenties (2018: €11,72).
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, maar kunnen gemaakte onkosten declareren, zoals reis-, telefoon- en administratiekosten. Ook dit jaar is er niets gedeclareerd. Ook dit jaar stelden kerkgenootschappen kosteloos vergaderruimte ter beschikking.