Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Verantwoording - Samenvatting uitgaven

Samenvatting uitgaven (in euro's)
Vermogen
Status 31 dec 2021 €47.130,43
Status 31 dec 2022 €45.401,64
Inkomsten
Giften €995,00
Rente €4,98
€999,98
Uitgaven
Uitkering voor urgente noden *) €-2.579,47
Bedrijfsvoering €-149,30
€-2.728,77

Inkomsten: Inkomsten: Dit jaar hebben we giften ontvangen van onze vaste donateur de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en van een organisatie en 2 particulieren uit Uithoorn.

Uitgave bedrijfsvoering: hieronder wordt verstaan:

  • Bankkosten (2022: €119,40)
  • Kosten website, telefoon, huur (vergaderruimte), declaraties bestuursleden, secretariaat, boekhouding, eventuele inhuur beroepskrachten, attenties (2021: €29,90).
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, maar kunnen gemaakte onkosten declareren, zoals reis-, telefoon- en administratiekosten. Ook dit jaar is er niets gedeclareerd. Ook dit jaar stelden kerkgenootschappen kosteloos vergaderruimte ter beschikking.